Pogoji uporabe

Pogoji uporabe (v nadaljevanju: »Pogoji uporabe«) določajo pravno zavezujoče pogoje za uporabo storitev in informacij na tej spletni strani (v nadaljevanju: »spletna stran«). Z obiskom te spletne strani soglašate s Pogoji uporabe, ki začnejo veljati takoj ob vašem prvem obisku spletne strani. Prosimo, da ne uporabljate spletne strani, če se s spodaj navedenimi pogoji ne strinjate.

POGOJI UPORABE

(nazadnje posodobljeno: 29. junij 2018)

Pogoji uporabe (v nadaljevanju: »Pogoji uporabe«) določajo pravno zavezujoče pogoje za uporabo storitev in informacij na tej spletni strani (v nadaljevanju: »spletna stran«). Z obiskom te spletne strani soglašate s Pogoji uporabe, ki začnejo veljati takoj ob vašem prvem obisku spletne strani. Prosimo, da ne uporabljate spletne strani, če se s spodaj navedenimi pogoji ne strinjate.

Spletno stran vzdržuje in upravlja družba Gedeon Richter Plc. (sedež podjetja: ​1103 Budapest, Gyömrői út 19-21; matična številka podjetja: Cg. 01-10-040944​; v nadaljevanju: »mi« oziroma »družba«).

Pridržujemo si pravico do vsakokratnih sprememb ali popravkov Pogojev uporabe s posodobitvijo objave. Datum zadnje posodobitve Pogojev uporabe lahko najdete pod sekcijo »nazadnje posodobljeno« na vrhu teh Pogojev uporabe. Priporočamo vam, da si natisnete izvod teh pogojev za poznejšo rabo.

Če obstaja kakršno koli navzkrižje med Pogoji uporabe in posameznimi določili, ki se pojavljajo drugod na spletni strani, obveljajo Pravila uporabe.

 

 1. OMEJENA UPORABA

Vsebina spletne strani in kakršno koli gradivo, ki je na spletni strani objavljeno, je intelektualna lastnina družbe ali družbinega dajalca licence. Vam zagotavljamo le omejeno, neizključno, neprenosljivo, nenamensko licenco za uporabo vsebine, dostopne na tej spletni strani. To delo je zaščiteno z avtorskim pravom in sporazumi širom sveta. Vse tovrstne pravice so pridržane. Naš status (in status identificiranih prispevajočih oseb) avtorja vsebine na naši spletni strani mora biti vselej priznan. Obdržati in zabeležiti morate vsak komentar, ki se nanaša na avtorske in druge intelektualne pravice na straneh, ki so prenesene in natisnjene s te spletne strani. Ne dovoljujemo vam uporabe imena naše družbe in njenih blagovnih znamk brez naše predhodne odobritve.

Prepovedana je distribucija, spreminjanje ali uporaba dela ali celotne vsebine spletne strani, vključno z vso vsebino, s slikami ter z zvočnim in video gradivom, v javne ali komercialne namene brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe. V kolikor zakon tega drugače ne opredeljuje, priznavate in soglašate, da za celotno vsebino, ki je objavljena na tej spletni strani, veljajo avtorske in se je brez dovoljenja družbe in ustreznih avtorjev ne sme uporabljati na kakršen koli drugačen način razen v skladu s pravili, opisanimi v Pogojih uporabe, ali določili iz teksta na spletni strani.

Družba in druge tretje osebe vam ne bodo pripisale ali prenesle kakršnih koli osebnih ali lastninskih pravic ali pooblastil, ki jih imajo blagovne znamke, patenti, lastniške pravice in druge nakazane pravice intelektualne lastnine.

 

 1. OMEJITVE IN IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI

Spletno stran lahko obiščete in uporabljate na lastno odgovornost. Vsebina te spletne strani je namenjena samo za namen splošnega informiranja in ne predstavlja zdravstvenih nasvetov ali medicinskih diagnoz, na katere bi se zanesli. Ne sme se smatrati za svetovanje ali priporočila niti ne smejo tovrstne informacije služiti kot osnova za kakršne koli odločitve ali dejanja, vključno z medicinskimi informacijami na spletni strani, ki ne morejo nadomestiti podrobnega zdravstvenega nasveta, prilagojenega potrebam vsakega posameznega bolnika. Niti spletna stran niti njena vsebina ne nadomeščata nasveta ali diagnoze zdravstvenih delavcev. Svetujemo, da v primeru kakršnih koli vprašanj glede vašega zdravstvenega stanja vedno poiščete pomoč pri ustreznem zdravstvenem delavcu.

Spletna stran lahko vsebuje netočnosti in tipkarske napake. Pridržujemo si pravico do sprememb, popravkov in/ali izboljšav trenutne vsebine kot tudi vseh opisanih programov in proizvodov brez predhodnega obvestila. Informacije na naši spletni strani se trudimo posodabljati po najboljših močeh, vendar ne nudimo nobenih stališč, garancij ali jamstev, izrecnih ali nakazanih, da je vsebina naše spletne strani točna, popolna ali ažurna.

Če ste poslovni uporabnik ali zdravstveni delavec, izključujemo vse implicitne pogoje, garancije, stališča ali druge pogoje, ki lahko veljajo za to spletno stran ali njeno vsebino. V primeru potrošnikov je naša spletna stran namenjena le domači in zasebni uporabi. Strinjate se, da spletne strani ne boste uporabili za kakršne koli trženjske ali poslovne namene.

Na noben način ne izključujemo ali omejujemo naše odgovornosti do vas, kjer bi bilo to nezakonito. Do mere, kot jo dovoljuje veljavna zakonodaja, niti družba niti druge osebe, ki sodelujejo pri razvoju in delovanju te spletne strani, niso odgovorne za kakršne koli napake, poškodbe, izgubo podatkov ali napake v vsebini spletne strani, ki lahko med obiskom spletne strani nastanejo – neposredno, posredno ali nenamerno – v povezavi z vzpostavitvijo povezave, brskanjem ali prenosi.

Pridržujemo si pravico, da iz poslovnih ali operativnih razlogov prekličemo, umaknemo ali omejimo dostop do dela ali celotne spletne strani brez razlage ali predhodnega opozorila.

 

 1. POVEZAVE DO TRETJIH OSEB

V primeru, da ta spletna stran vsebuje povezave do drugih spletnih strani in virov, ki jih zagotavljajo tretje osebe, so vam te povezave na voljo zgolj za splošne informacije. Tovrstne povezave naj se ne razlagajo kot naše odobravanje povezanih spletnih strani ali informacij, ki jih tam lahko najdete. Nad vsebino tovrstnih spletnih strani ali virov nimamo nadzora.

Ta spletna stran lahko vsebuje informacije in gradiva, ki jih naložijo drugi uporabniki spletne strani, vključno z oglasnimi deskami, spletnimi klepetalnicami ali forumi. Tovrstne informacije in gradiva niso bili potrjeni ali odobreni z naše strani. Mnenja drugih uporabnikov naše spletne strani ne predstavljajo našega mnenja ali naših vrednot.[1]

 

 1. PRAVILA RAVNANJA

Z obiskom spletne strani se strinjate z upoštevanjem vseh veljavnih zakonov, pravil in uredb. Od uporabnikov spletne strani pričakujemo, da bodo spoštovali zakonodajo kot tudi pravice in dostojanstvo ostalih.

Naše spletne strani in storitev, ki jih na naši spletni strani ponujamo, ne smete uporabljati:

 • na kakršen koli način, ki krši kateri koli veljavni zakon ali uredbo;
 • na kakršen koli nezakonit ali goljufiv način, z nezakonitim ali goljufivim namenom ali učinkom;
 • z namenom oškodovanja ali poskusa oškodovanja ali drugačne kršitve pravnih pravic ali dostojanstva drugih;
 • za izdajanje za drugo fizično ali pravno osebo, vključno, brez omejitev, za katerega od predstavnikov družbe;
 • za posredovanje ali doseganje kakršnega koli nezaželenega ali neodobrenega oglaševanja ali drugih promocijskih gradiv ali drugih oblik podobnega napeljevanja;
 • za oblikovanje ali preslikavo katerega koli dela spletne strani;
 • za ustvarjanje baze podatkov s prenosom in shranjevanjem vsebine spletne strani;
 • za zavedno prenašanje podatkov, pošiljanje ali nalaganje gradiva, ki vsebuje viruse, trojanske konje, črve, vohunsko programsko opremo, oglaševalsko programsko opremo ali kakršno koli drugo škodljivo programsko opremo oziroma podobno računalniško kodo, ki škodljivo posega v delovanje kakršne koli računalniške programske ali strojne opreme; ali
 • za pridobitev nepooblaščenega dostopa do naše spletne strani, strežnika, na katerem je spletna stran shranjena, ali katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov s povezavo na našo spletno stran. Vsak tovrsten vdor bomo prijavili organom pregona, s katerimi bomo tudi sodelovali in jim razkrili vašo identiteto.

Če bomo obveščeni o kakršni koli aktivnostih, informacijah ali gradivih, ki so objavljeni, posredovani ali drugače dostopni prek spletne strani ali v povezavi z njo in ki lahko predstavljajo kršitev teh Pogojev uporabe, imamo pravico, ne pa tudi dolžnost, da odstranimo ali preprečimo dostop do teh informacij in gradiv ali takoj prekinemo vašo uporabo naše spletne strani. Pridržujemo si tudi pravico do razkritja vaše identitete vsem tretjim osebam, ki trdijo, da kakršna koli vsebina, ki ste jo objavili na naši spletni strani ali nanjo naložili vi, predstavlja kršenje njihovih pravic intelektualne lastnine ali njihove pravice do zasebnosti.

 

 1. TEHNIČNA ODGOVORNOST

Ne zagotavljamo, da bo naša spletna stran varna ali brez hroščev, škodljive programske opreme ali virusov. Sami ste odgovorni za konfiguracijo vaše informacijske tehnologije, računalniških programov in platform za dostop do naše spletne strani in za njihovo ustrezno uporabo. Predlagamo uporabo požarnega zidu in zaščite proti škodljivi programski opremi.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, nismo odgovorni in ne moremo nositi odgovornosti za kakšno koli škodo, ki jo vaš računalnik ali kakšna druga vaša lastnina utrpi pri povezovanju na to spletno stran ali pri dostopanju do, uporabi in pregledovanju njene vsebine, vključno s kakršnimi koli neželenimi dogodki, do katerih lahko pride med prenašanjem gradiv, podatkov, besedila, slik, video ali zvočnega gradiva.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, niti nismo odgovorni za kakšno koli neposredno ali posredno škodo, izgubo ali strošek, ki lahko nastane zaradi nepravilnega delovanja ali napake na spletni strani ali podobnih razlogov.

 

 1. VARSTVO IN DOSTOPNOST PODATKOV

Naše Obvestilo o zasebnosti in Obvestilo o uporabi piškotkov določata pogoje, pod katerimi obdelujemo osebne podatke, ki jih mi pridobimo od vas oziroma jih nam posredujete vi. Ob dostopanju na to spletno stran se morate strinjati s pogoji našega Obvestila o zasebnosti in Obvestila o uporabi piškotkov. Pogoji iz Obvestila o zasebnosti in Obvestila o uporabi piškotkov so sestavni del teh Pogojev uporabe.

Storitve, ponujene na tej spletni strani, ne zahtevajo predhodne identifikacije. V ta namen vam zagotavljamo dostop do vsebine teh storitev, ne da bi vam bilo treba razkriti svojo identiteto.

 

 1. POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI IN OKVIRJEV DRUŽBE

Povezavo do naše spletne strani lahko objavite, v kolikor to storite na pošten in legalen način in ne da bi oškodovali ali izkoristili naš ugled. Povezave ne smete objaviti na način, ki v kakršni koli obliki nakazuje sodelovanje z nami ali odobravanje in podporo z naše strani, kjer tega ni.

 

 1. SKLADNOST

Nespoštovanje teh Pogojev uporabe predstavlja materialno kršitev pogojev, pod katerimi vam dovoljujemo uporabo naše spletne strani. Temu lahko sledi izvajanje vseh ali katere koli od sledečih aktivnosti:

 • takojšen, začasen ali stalen odvzem vaše pravice do uporabe naše spletne strani;
 • takojšnja, začasna ali stalna odstranitev kakršnih koli objav ali materialov, ki ste jih naložili na našo spletno stran;
 • izdaja opozorila
 • sodni postopek proti vam za povrnitev vseh stroškov (vključno, a ne omejeno na razumske administrativne in pravne stroške), ki so nastali zaradi kršitve;
 • nadaljnja pravna sredstva proti vam; ali
 • razkritje informacij organom pregona, za katere razumsko smatramo, da so potrebne.

 

 1. VELJAVNA ZAKONODAJA

Pogoje uporabe, njihovo vsebino in obliko (in vse nepogodbene spore ali zahtevke) ureja pravo Republike Madžarske.

Obe strani se strinjata z izključno pristojnostjo sodišč Republike Madžarske.

 

 1. STOPITE V STIK Z NAMI

Prosimo, da v primeru kakršnih koli vprašanj glede spletne strani ali teh Pogojev uporabe stopite v stik z Oddelkom za pravo in vodenje globalnih operacij družbe (telefon: +36 1 431 47 00; poštni naslov: 1475 Budapest Pf.: 27​.; e-mail: compliance@richter.hu).

Ste se že posvetovali s svojim ginekologom?

DaNe